Ужгородська міська рада профінансує 4 проєкти конкурсу молодіжних ініціатив

Открытая защита проектов – второй этап конкурса молодежных инициатив – состоялся накануне в Ужгородском городском совете.

К нему, как сообщает управление по делам культуры, молодежи и спорта, были допущены 5 проектов. На открытую защиту пришли представители четырех (кроме ОО «Экосфера», проект «Компостируй – Землю спасай!»), их и определили победителями конкурса молодежных инициатив.

В частности:

– БФ «Все возможно», проект «Золотые сердца Закарпатья», финансирование – 24,5 тыс. грн. Проект направлен на социализацию молодежи с инвалидностью, предусматривает организацию праздников, способствовать толерантному отношению к людям с инвалидностью;

– ОО «Закарпатье-Донба

Відкритий захист проєктів – другий етап конкурсу молодіжних ініціатив – відбувся напередодні в Ужгородській міській раді.

До нього, як повідомляє управління у справах культури, молоді та спорту, були допущені 5 проєктів. На відкритий захист прийшли представники чотирьох (крім ГО «Екосфера»,  проєкт «Компостуй – Землю рятуй!»), їх і визначили переможцями конкурсу молодіжних ініціатив.

Зокрема:

– БФ «Все можливо», проєкт «Золоті серця Закарпаття»,  фінансування – 24,5 тис. грн. Проєкт спрямований на соціалізацію молоді з інвалідністю, передбачає організацію свят, сприятиме толерантному ставленню до людей з інвалідністю;

– ГО «Закарпаття–Донбас», проєкт «Велосипед – це здорово!»,  фінансування – 23,5 тис. грн. Мета – промоція здорового способу життя через інформування населення про важливість активного відпочинку, велоспорту, важливість дотримання правил дорожнього руху збереження та відновлення зелених зон у місті;

– ЗОМГО «Сокіл», проєкт «Осучаснення Шевченка»,  фінансування – 25 тис. грн. Мета проєкту – руйнування стереотипного образу письменника, його осучаснення та популяризація творчості серед молоді. Заплановано створити мурал – туристичну родзинку міста;  

– Міжнародний інститут міждисциплінарних інноваційних досліджень, проєкт «Ужгороде! Дихай на повні груди!», фінансування – 14 347 грн. Мета проєкту – сприяння підвищенню рівня здоров’я мешканців міста через  спостереження за забрудненням повітря, проведення інформаційних заходів для залучення молоді до пропагування «дружньої» для навколишнього середовища поведінки та звичок.

Термін реалізації проєктів – до 15 грудня 2020 року.

сс», проект «Велосипед – это здорово!», финансирование – 23,5 тыс. грн. Цель – продвижение здорового образа жизни через информирование населения о важности активного отдыха, велоспорта, важность соблюдения правил дорожного движения сохранения и восстановления зеленых зон в городе;

– ЗОМОО «Сокол», проект «Осовременивание Шевченко», финансирование – 25 тыс. грн. Цель проекта – разрушение стереотипного образа писателя, его осовременивание и популяризация творчества среди молодежи. Планируется создать мурал – туристическую изюминку города

– Международный институт междисциплинарных инновационных исследований, проект «Ужгород! Дыши полной грудью», финансирование – 14347 грн. Цель проекта – содействие повышению уровня здоровья жителей города через наблюдение за загрязнением воздуха, проведение информационных мероприятий для привлечения молодежи к пропаганде «дружественной» для окружающей среды поведения и привычек.

Срок реализации проектов – до 15 декабря 2020 года.

Будьте першим, додайте коментар!

Залишити відгук