Усе, що треба знати про видачу довідки про доходи підприємця

Згідно зі ст. 1 Закону України від 02 лютого 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, зокрема із заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів.

 Тобто фізичні особи – підприємці можуть отримати за письмовим запитом в контролюючих органах за місцем своєї податкової адреси довідку про доходи на підставі поданої податкової декларації.

  Запит на отримання довідки про доходи складається у довільній формі, повинен містити достатню інформацію про особу, яка звертається з запитом, предмет запиту та бути підписаний такою особою.

 Форма довідки про доходи, яка надається контролюючим органом за запитом фізичної особи – підприємця, не встановлена та надається у довільній формі.
     Разом з цим норми Податкового кодексу України передбачають такі способи оподаткування доходів, що одержують фізичні особи – підприємці:

у разі застосування загальної системи оподаткування – податком
на доходи фізичних осіб оподатковується чистий оподатковуваний дохід, який визначається як різниця між загальним оподатковуваним доходом
і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю фізичної особи – підприємця;

 у разі застосування спрощеної системи оподаткування – здійснюється сплата єдиного податку, який встановлюється у відсотках (фіксованих ставках) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

 При цьому згідно з формою податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку», фізичні особи – підприємці платники єдиного податку (незалежно від групи) вносять до неї дані, які стосуються виключно отриманих сум доходу за звітний (податковий) період.

З огляду на зазначене, у довідці про отримані доходи фізичною особою – підприємцем, яка перебуває на загальній системі оподаткування, на підставі даних податкової декларації зазначається сума чистого оподатковуваного доходу за відповідний період.

У довідці про отримані доходи платником єдиного податку – фізичною особою – підприємцем відображається сума отриманих ним доходів за відповідний період.

Будьте першим, додайте коментар!

Залишити відгук