Поєднання видів діяльності: нюанси для адвокатів

Адвокат, який здійснює діяльність індивідуально та перебуває на обліку в органах ДФС, має намір влаштуватися найманим працівником – адвокатом в адвокатське об’єднання. Чи може такий адвокат знятися з обліку в органах ДФС та не зупиняти дію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, чи потрібно змінювати організаційно-правову форму адвокатської діяльності та вносити зміни до Єдиного реєстру адвокатів України?

Правові засади організації діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні регулюються Законом України від 05.07.2012 № 5076 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон № 5076), п.3 ст. 4 якого визначено, що адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання (організаційні форми адвокатської діяльності).

Адвокатською діяльністю визнається незалежна професійна діяльність адвоката зі здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.

Згідно з пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) незалежна професійна діяльність – це діяльність адвокатів за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою-підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб. Адвокати, які мають намір здійснювати незалежну професійну діяльність індивідуально, зобов’язані стати на облік у контролюючих органах за місцем постійного проживання як самозайняті особи та отримати довідку про взяття на облік (п. 178.1 ст. 178 Кодексу). Однак адвокат, який здійснював адвокатську діяльність індивідуально та прийняв рішення про здійснення адвокатської діяльності найманим працівником в адвокатському бюро або адвокатському об’єднанні, зобов’язаний пройти процедуру зняття з обліку у контролюючих органах як самозайнята особа.

Процедуру зняття з обліку платників податків установлено пп. 2 п. 11.22 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Мінфіну України від 09.12.2011 № 1588 (далі – Порядок № 1588), згідно з яким фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, знімаються з обліку після припинення такої незалежної діяльності за наявності документально підтвердженої інформації відповідного державного органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, сертифікати тощо), та/або поданої до контролюючого органу за основним місцем обліку заяви за формою № 8-ОПП.

При цьому державна реєстрація припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження такої діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань та застосування санкцій за їх невиконання.

Контролюючий орган приймає рішення про призначення та проведення документальної позапланової перевірки такої фізичної особи- платника податків. Після проведеної документальної позапланової перевірки у разі відсутності заперечень контролюючого органу щодо здійснення державної реєстрації припинення платника податків та встановлення факту відсутності у нього заборгованості перед бюджетом контролюючий орган складає довідку про зняття його з обліку за формою № 12-ОПП. Умови та обов’язок повернення свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності, регулюються уповноваженим органом, який видав такий документ, та профільним законодавством України. Відповідно до п. 2 ст. 12 Закону № 5076 свідоцтво на право на заняття адвокатською діяльністю і посвідчення адвоката України не обмежуються віком особи та є безстроковими. Отже, у разі зняття з обліку фізичної особи, яка здійснює незалежну адвокатську діяльність індивідуально, обов’язок щодо повернення або анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, відсутній.

Згідно з п. 1 ст. 17 Закону № 5076 ведення Єдиного реєстру адвокатів України забезпечує Рада адвокатів України. Внесення відомостей до цього реєстру здійснюється радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України. Адвокат протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, письмово повідомляє про такі зміни раду адвокатів регіонів за адресою свого робочого місця (п. 1 ст. 17 Закону № 5076).

ДФС у Закарпатській області

Будьте першим, додайте коментар!

Залишити відгук