Податкова соціальна пільга у 2016 році

Розмір податкової соціальної пільги визначається ви­ходячи з прожиткового мінімуму для працездатної осо­би, встановленого на 1 січня звітного податкового року. З 01.01.16 податкова соціальна пільга як і раніше дорів­нює 50% від прожиткового мінімуму для працездатної особи. Єдиною зміною стало, що тепер цю норму закрі­пили у підпункті 169.1.1 Податкового кодексу України.

Отже, розмір загальної податкової соціальної пільги, на котру платник податку має право у 2016 році склада­тиме — 689 грн.

Граничний розмір доходу до котрого застосовується податкова соціальна пільга відповідно до підпункту 169.4 Податкового кодексу України  дорівнює розміру місячного податкового року, помножено­го на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. Тоб­то у 2016 році граничний розмір доходу для застосуван­ня податкової соціальної пільги становитиме 1930 грн.

Право на підвищену податкової соціальної пільги ма­ють:

100% — платники податку, які утримують двох чи більше дітей віком до 18 років (689 грн), — у розрахун­ку на кожну таку дитину (підпункт 169.1.2 Податкового кодексу України);

150% — особи зазначені у підпункті 169.1.3 По­даткового кодексу України (1033,50 грн);

200% — особи зазначені у підпункті 169.1.4 По­даткового кодексу України (1378 грн).

Будьте першим, додайте коментар!

Залишити відгук