В УжНУ минулого року на 40% збільшили кількість винаходів

 Тема першості й змагальності закарпатських вишів постійно висвітлюється на сторінках обласних ЗМІ. Нещодавні перепитії з можливим об’єднанням головних ВНЗ краю в один великий заклад піддали жару у вогонь. Проте, в запалі гонитви за сенсаціями мас-медіа часто забувають, що виші живуть не лише піаром, а й наукою. Саме про неї розмова із проректором з наукової роботи Ужгородського національного університету, професором Ігорем Студеняком.

 

 – Ігоре Петровичу, як оцінюєте сьогоднішні позиції УжНУ у порівнянні з іншими українськими, і зокрема закарпатськими, вишами?          

 -Можу розповісти не про свої особисті оцінки, а про об’єктивні результати досліджень. Так, інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований рейтинг ВНЗ України за підсумками 2011 року. У ньому – п’ять закарпатських вишів: УжНУ – 49-й, ЗакДУ – 153-й, Мукачівський технологічний інститут (складова МДУ) – 177-й, Карпатський університет імені Августина Волошина – 234-й, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ – 252-й, МДУ – 265-й.  Позиції очевидні.

 До того ж, тільки наш університет потрапив до десятки кращих вишів Західного регіону України, зайнявши 8 місце.                     

 Про високу ефективність науково-дослідної роботи, проведеної науковцями УжНУ, свідчить також рейтинг ВНЗ України за показниками наукометричної бази даних «Scopus». За результатами цього рейтингу УжНУ посідає 9 місце серед всіх вишів України та 6 місце серед національних класичних університетів (попереду тільки Київський, Харківський, Львівський, Одеський та Дніпропетровський національні університети; ЗакДУ і МДУ – в базу даних Scopus взагалі не входять). 

 – УжНУ і далі залишається головною кузнею наукових кадрів на Закарпатті?         

 -Я думаю, це очевидно. У плані підготовки наукових кадрів високої кваліфікації в університеті функціонують 4 спеціалізовані ради по захисту дисертацій з 8 спеціальностей, у тому числі дві докторські ради – з історичних та фізичних наук.  Підготовку дисертацій за 47 спеціальностями здійснювали 3 докторанти і 242 аспірантів.

 У 2011 році до аспірантури зараховано 72 осіб з 46 спеціальностей. Минулого року закінчило аспірантуру 64 особи, з яких 6 своєчасно захистили дисертації, 7 кандидатських дисертацій рекомендовані кафедрами до захисту, 15 випускників завершили роботу над дисертаціями.  У 2011 році співробітниками університету захищено 31 кандидатську та 6 докторських дисертацій (Король І.І., Хархаліс  Л.Ю., Лемко О.І., Лендєл М.О., Сідак М.В., Лазур Я.В.). Вчені звання професора отримали 4 викладачі, доцента – 31викладач, один -старшого наукового співробітника. Жоден інший закарпатський виш не може похвалитися такими надбаннями.

 –  Які підсумки вже встигли підбити за результатами минулого року?       

 У наукових дослідженнях у 2011 році взяли участь 980 науково-педагогічних працівників (112 докторів наук і 501 кандидатів наук), 194 працівників НДЧ (5 докторів і 47 кандидатів наук) та 87 сумісників-виконавців НДР.

 У 2011 році науковцями університету видано 36 монографій, 53 підручники та навчальні посібники, з яких 7 з грифом Міністерства освіти, науки, молоді та спорту, 1280 наукових статей, у тому числі 215 – у зарубіжних виданнях, отримано 94 патенти. За результатами наукових досліджень видано   11 матеріалів наукових конференцій та 31 збірник наукових праць, серед яких 22 Наукові Вісники УжНУ

 – Якими новими науковими розробками може похвалитися УжНУ?  

 -У 2011 році університетом отримано 94 патенти України (з них 28 патентів на винаходи та 66 патентів на корисні моделі), що на 38% більше, ніж у 2010 році. Подано в Державний департамент інтелектуальної власності 129 заявок на видачу патентів України (55 – на винаходи і 74 – на корисні моделі).                                           

 Найбільшу кількість патентів України на винаходи та корисні моделі отримали науковці таких факультетів: медичного – 56, хімічного – 13 та фізичного – 12.

 За участь у Всеукраїнському конкурсі “Винахід – 2010” ДВНЗ “Ужгородський національний університет” уже восьмий раз став переможцем. Винахід “Спосіб іонометричного визначення бору” (автори Студеняк Я.І., Фершал М.В., Кушнір Л.М., Котик О.М.) нагороджений Дипломом “Кращий винахід – 2010 в Закарпатській області”.  Також інший винахід – “Пристрій для діагностики стану хребта при порушеннях постави” (автор Філак Я.Ф.) став переможцем у категорії “Кращий винахід – 2010 серед молоді”.                 

  –Пане Ігоре, чи є активними ваші студенти? Чи справді молодь сьогодні здатна зацікавитися всерйоз науковою діяльністю?

 -Щодо цього можна зробити висновки хоча б з таких статистичних даних: у 2011 році на 17 факультетах УжНУ було проведено студентські наукові конференції, у яких взяло участь  1820 студентів!  При чому на 5 з них (біологічному, медичному, юридичному, суспільних наук і фізичному) видано збірники матеріалів і тез конференцій. Всього за участю студентів опубліковано 390 наукових праць (статей, тез доповідей), з них 125 – самостійно.              

 У 2011 році 35 студентів УжНУ брали участь у міжнародних, всеукраїнських конференціях, круглих столах, семінарах за межами університету (Словаччина, Швеція, Угорщина, Польща, Київ, Харків, Луганськ, Одеса).                                                                         

 За 2011 рік 78 наших студентів стали стипендіантами різних стипендій (Президента України , ім. М.С.Грушевського, Президентського фонду Леоніда Кучми, стипендії ОДА, стипендії імені видатних вчених , стипендії ректора).              

 – Наскільки інтенсивним є міжнародне науково-технічне співробітництво Ужгородського національного університетами із вишами інших держав?              

 -У 2011 році УжНУ здійснював міжнародне співробітництво із 72 науковими установами, з якими були підписані договори: зі Словаччиною – 25, Угорщиною – 17, Румунією – 4, Польщею – 3 та, Чехією – 5, Німеччиною – 3, Росією – 5, США – 2. Також по одному проекту було реалізовано спільно з Хорватією, Сербією і Чорногорією, Францією, Китаєм, Сирією, Італією, Литвою й Туреччиною.

 До того ж, нагадаю, УжНУ є членом Асоціації університетів Карпатського регіону (ACRU), яка входить до Асоціації європейських університетів (EUA) та є асоціативним членом Міжнародної асоціації університетів (IAU). Тому у цьому напрямку також ведеться інтенсивна міжнародна співпраця.               

 Про практичний бік співробітництва свідчать хоча б такі числа: у 2011 році УжНУ направив у закордонні відрядження 392 фахівців, аспірантів та студентів, а також прийняв 147 іноземних фахівців.  Так само минулого року на базі університету проведено 24 міжнародні наукові конференції.                                       

 –  Чи задоволені ви результатами  цьогорічного конкурсного відбору наукових проектів?                   

 -Не зовсім. У 2011 році було завершено 26 наукових проектів (21 фундаментальних  і 5 прикладних). На розгляд конкурсної комісії УжНУ було представлено 29 наукових проектів. За результатами першого етапу конкурсу було відібрано 24.                       

 Однак, з цих 24-ох за результатами другого етапу конкурсу Науковою радою Міністерства освіти, науки, молоді та спорту відхилено 13 проектів , що призвело до суттєвого зменшення обсягу (46%) бюджетного фінансування наукової діяльності на 2012 і наступні роки.                  

 Останнє призвело до значного скорочення фонду заробітної плати. У цьому зв’язку мусимо оптимізувати кадровий склад наукових і інженерно-технічних працівників, зокрема перевести на неповний робочий тиждень, зайнятись працевлаштуванням в інших підрозділах університету, переводом на госпдоговірні теми, ініціювати процес скорочення з урахуванням результатів конкурсного відбору тем, кваліфікації та показників діяльності виконавців.        

 –  Якими бачите головні завдання на 2012 рік?

 -Мусимо тримати планку. Маємо забезпечити якісне і своєчасне виконання тематичних планів наукових досліджень на 2012 рік, активну участь у міжнародних, державних і регіональних конкурсах з метою залучення додаткових коштів на фінансування науки.  

      Також плануємо завершити процес створення  Наукового парку “Ужгородський національний університет” та домогтися практичної реалізації завдань Програми інноваційного розвитку УжНУ, зокрема, шляхом залучення коштів обласного бюджету та потенційних інвесторів.

Будьте першим, додайте коментар!

Залишити відгук