У яких випадках необхідно подавати форму № 20-ОПП?

Відповідно до п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України встановлено, що платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних органах державної податкової служби за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, органи державної податкової служби за місцезнаходженням таких об’єктів у порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби.

Наказом ДПА України № 979 від 22.12.2010 року затверджений Порядок обліку платників податків і зборів, згідно з яким (розділ VIII) встановлено, що платник податків зобов’язаний повідомляти про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (об’єкт оподаткування), за формою № 20-ОПП, яка  подається протягом 10 робочих днів після його реєстрації, створення чи відкриття до органу державної податкової служби за місцезнаходженням такого об’єкта (за основним та неосновним місцем обліку) у порядку, встановленим цим розділом.Об’єктами оподаткування і об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (далі – об’єкти оподаткування), є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів. Такі об’єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідними розділами Податкового кодексу України.

Платнику податків необхідно подавати повідомлення про об’єкти оподаткування за формою № 20-ОПП органам Державної податкової служби за місцезнаходженням таких об’єктів тільки при умові, якщо настане один (будь-який) з таких юридичних фактів:

 а) реєстрація рухомого чи нерухомого майна;

б) створення відокремленого підрозділу;

в) відкриття об’єкта чи підрозділу, через які провадиться діяльність або які підлягають оподаткуванню; 

Наприклад, юридична особа створить відокремлений підрозділ (філію чи представництво), фізична особа-підприємець відкриє майстерню.

Тобто, подання повідомлення за формою № 20-ОПП безпосередньо пов’язане з тими об’єктами оподаткування, щодо яких виникає обов’язок ставати на облік у відповідних органах державної податкової служби за основним та неосновним місцем податкового обліку.

Позиція податкового органу з цього приводу викладена, у Єдиній базі податкових знань у підрозділі 040.07 «особливості обліку платників податків по окремих податках».

  Податковий орган наполягає на тому, що всі платники податків без винятку, тобто і юридичні особи, і фізичні особи-підприємці, з моменту набрання чинності Податковим кодексом України (01.01.2011р.) зобов’язані повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, (в тому числі й ті, які з’явилися у платника податків до 01 січня 2011 року), органи Державної податкової служби за місцезнаходженням таких об’єктів (за основним та неосновним місцем обліку) шляхом подання повідомлення за формою № 20-ОПП.

Податковий орган також стверджує про те, що неподання платником податків повідомлення за формою № 20-ОПП у строк, передбачений законодавством (10 днів після створення, реєстрації чи відкриття об’єкта оподаткування) вважатиметься порушенням вимог податкового законодавства та буде підставою для накладення на платника податків штрафу у розмірах, встановлених п. 117.1 ст. 117 Податкового кодексу України (для фізичних осіб-підприємців – 170 грн., для юридичних осіб – 510 грн.).

Однак така позиція викликає питання на предмет її відповідності нормам закону. Більшість  фахівців – юристів у своїх коментарях схиляються до думки, що оскільки Податковий кодекс України не містить перехідних положень щодо повідомлення про наявність у платника податків тих чи інших об’єктів оподаткування за формою № 20-ОПП, слід виходити з того що обов’язок у платника податків подавати повідомлення за формою № 20-ОПП виникне лише в разі зміни стану об’єктів оподаткування або їх припинення після набрання чинності Податковим кодексом.

Керуючий партнер юридичної фірми «Греца і партнери» Ярослав Греца.

Будьте першим, додайте коментар!

Залишити відгук