Субсидії по новому: кому, за що, як і скільки

23 липня 2011 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про удосконалення порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу ,твердого та рідкого пічного побутового палива».

 

Хто має право на субсидію?

 

Право на призначення субсидії мають сім’ї, в яких розмір плати за житлово-комунальні послуги перевищує обсяг визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсот­ка платежу: 10% чи 15% середньомісячного сукупного до­ходу сім’ї.

         Який розмір субсидії?

 

Сім’ї, яким призначена житлова субсидія, сплачують за житлово-комунальні послуги 15% середньомісячного су­купного доходу. Сім’ї пенсіонерів та інших непрацездатних громадян сплачують за послуги 10% середньомісячного сукупного доходу. Сім’ї, до складу яких входять неповнолітні діти, інваліди І та II групи, сплачують за послуги 10% се­редньомісячного сукупного доходу, якщо розмір їх доходу на одну особу не перевищує 50% прожиткового мінімуму. А з 1 січня 2012 року – якщо розмір їх доходу на одну особу не перевищує 100% прожиткового мінімуму.

Субсидія призначається з розрахунку 21 кв. метр воло­діння чи користування загальною площею житла на люди­ну і кожного зареєстрованого у житловому приміщенні (бу­динку) та додатково 10,5 кв. метра на всіх зареєстрова­них, а для громадян, які проживають в однокімнатній квар­тирі, – на загальну площу незалежно від розміру квартири. Зверніть увагу: субсидія надається лише в частині оплати зазначених норм, а витрати на інші площі доведеться спла­тити самому.

В окремих випадках субсидії можуть призначатися не­залежно від розміру загальної площі житла за рішенням районних державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних рад або комісій, які ними утворюються. Рішення у таких випадках приймається на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

    

  Тепер можуть призначатися безстрокові субсидії

Задля уникнення зайвих обстежень матеріально-побутових умов сімей при кожному зверненні за призначенням субсидії комісіям дозволено приймати безстрокові рішення про призначення житлових субсидій на загальну житлову площу сім’ям, які складаються з непрацездатних осіб.   

Це означає, що у випадку, коли комісією вже було прий­нято рішення щодо призначення субсидії на загальну пло­щу житла сім’ї, яка належить до вищезазначеної категорії, при кожному наступному зверненні справа не виноситься на розгляд комісії до зміни обставин, зокрема, зміни скла­ду осіб, зареєстрованих у такому приміщенні, їх сімейного стану, працевлаштування таких осіб або виникнення в них інших джерел доходів.

Субсидію можуть отримати громадяни, які мають заборгованість із оплати ЖКГ-послуг

Також з 23 липня 2011 року право на отримання суб­сидії набули громадяни, які мають нереструктуризовану за­боргованість із оплати житлово-комунальних послуг, що утворилася до 1 грудня 2006 року. Дана норма суттєво поліпшує правове становище громадян, оскільки, така за­боргованість є безнадійною з точки зору застосування строків позовної давності (3 роки).

Постановою № 774 врегульовано питання щодо призна­чення субсидій сім’ям, у яких члени родини відсутні трива­лий час (працюють або навчаються в іншому регіоні, пере­бувають на лікуванні чи в місцях позбавлення волі).

Відтепер кількість осіб, залежно від якої призначається субсидія за наявності засобів обліку комунальних послуг, встановлюється з урахуванням підтверджуючих документів про тимчасову відсутність зареєстрованих у квартирі (бу­динку) громадян.

Старе авто вже не завадить в отриманні субсидії

Відбулося спрощення деяких питань щодо врахування майнового стану громадян. Зокрема, при призначенні суб­сидій не будуть враховуватися транспортні засоби вітчиз­няного виробництва, які перебувають в експлуатації про­тягом більше ніж 10 років з дати випуску, та інші транс­портні засоби, що перебувають в експлуатації протягом більше ніж 15 років з дати випуску.

Які документи необхідно подати для отримання субсидії?

Призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу здійснюється за спрощеним механізмом.

Громадяни, які мають право на отримання субсидії, по­дають до управлінь праці та соціального захисту населен­ня за місцем реєстрації (у сільській місцевості – до уповно­важеного сільської ради):

– заяву про призначення житлової субсидії;

– декларацію про доходи і майновий стан осіб, заре­єстрованих у житловому приміщенні;

– довідки про доходи кожного із осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні та тих, хто там постійно проживає (крім пенси та державної соціальної допомоги);

– документи, що підтверджують тимчасову відсутність осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні.

Економиш воду, газ, електрику – меньше платиш по субсидії

 

Якщо сім’я економно споживала газ, воду, електроенер­гію в період отримання субсидії, при призначенні субсидії на наступний термін розмір її витрат зменшується на 2% за кожні 10% економії.

Так, за 10% економії послуг обов’язковий платіж грома­дян зменшується з 15% до 13% сукупного доходу, за 20% економії частка плати громадянина зменшується з 15% до 11% доходу. Тобто, заощаджуючи енергоресурси, корис­тувачі субсидій мають можливість зменшити витрати на оплату житла до 9%, а сім’ї з пенсіонерів та інших непра­цездатних громадян, а також сім’ї, до складу яких входять неповнолітні діти, інваліди І та II групи – до 4% свого се­редньомісячного сукупного доходу.

Обчислюємо шанси на субсидію для громадян непенсійного віку

 

Перед зверненням за субсидією потрібно обчислити се­редньомісячний дохід кожного зареєстрованого працюю­чого за останні 6 місяців, підсумувати їх і порівняти з ви­тратами на оплату послуг. Причому треба врахувати навіть доходи від розміщення депозиту.

До речі, якщо в приміщенні зареєстрований студент, який навчається за контрактом, у вас не буде права на субси­дію, якщо витрати на навчання за 1 рік перевищують 10 прожиткових мінімумів .

Візьмемо за приклад сім’ю з трьох-осіб; працюючі бать­ко і мати та дитина-школяр. Середньомісячна зарплата мами – 3000 грн., батька 4000 грн., їхні витрати під час опа­лювального сезону складають 300 грн. на газ, сукупні вит­рати на оплату житлово-комунальних послуг – 500 грн. Се­редньомісячний сукупний дохід сім’ї 7000 грн., частка се­редньомісячного доходу на оплату послуг 500/7000 * 100% = 7,1% <15%. В даному випадку сім’я не має права на офор­млення субсидії. Проте після підвищення ціни на газ їй до­ведеться платити на 150 грн. на місяць більше.

Розглянемо ситуацію з іншого боку. Уявімо, що для сім’ї витрати на газ становили ті ж 300 грн. на місяць, сукупні витрати на оплату житлово-комунальних послуг – 500 гри., а після підвищення ціни на газ на 50% витрати сім’ї скла­дуть 650 грн.

Отже, розрахунки показують, що право на субсидію мають лише ті сім’ї з трьох осіб, чий сукупний дохід не пе­ревищує 4333 грн. Іншими словами, якщо ви з чоловіком заробляєте разом 4334 гривні, у вас е маленька дитина, а комунальний платіж становить 650 грн., то права на суб­сидію ви не маєте, доведеться платити за новими тари­фами.

Будьте першим, додайте коментар!

Залишити відгук