Реформування державної служби – що нового?

 З метою впровадження системних змін та модернізації моделі державного управління, яка зробить владу доступною, прозорою та ефективною, наприкінці 2010 року в Україні розпочато адміністративну реформу. 10 січня цього року  президент України підписав новий Закон України «Про державну службу».

 Про існуючі проблеми, а також новації нинішнього законодавства про державну службу розмірковує Василь Попадинець, начальник Управління державної служби в Закарпатській області.

 Цей закон є ключовим в контексті удосконалення системи державної служби в Україні.  

 Слід зазначити, що діюче законодавство, про державну службу  не відповідає сучасним вимогам державного управління та  європейським принципам  публічного адміністрування. Найбільш проблемними питаннями є:

 висока плинність кадрів, нестабільність .  У період з 2007 – 2010 років плинність кадрів на державній службі – на рівні 15 %. ( До речі  у розвинутих країнах такого терміну, як плинність кадрів взагалі не існує);

  низький рівень заробітної плати. На теперішній  час майже 80% державних службовців отримують заробітну плату близько 1000-1200 гривень;

 прийняття на державну службу та просування по ній, відбувається недостатньо прозоро, справедливо та політично нейтрально;

 система класифікації посад не передбачає розмежування адміністративних та політичних посад;

 професійне навчання не отримує належної постійної та послідовної підтримки, – як ключовий інструмент розвитку спроможності державної служби;

 кадрові служби не відіграють належної аналітичної та стратегічної ролі у плануванні та управлінні діяльністю органу влади.

 Все це посилює непривабливість державної служби, зокрема для молоді    і  негативно впливає на якість надання адміністративних послуг.

Новий Закон України «Про державну службу»

 Закон містить низку принципових новацій, серед яких:

 –чітке розмежування між адміністративним публічним правом та приватним правом;

 –введення системної класифікації посад залежно від характеру та обсягу посадових обов’язків;

 –єдині стандарти прийняття на службу;

 –нові підходи до управління персоналом та оцінювання службової діяльності;

 –новації щодо професійного навчання державного службовця, оплати його праці, преміювання та заохочення, а також дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

  Основні    положення нового Закону

 Новий Закон визначає правовий статус державного службовця, чітко розмежовує державну службу з політичною діяльністю. Ним визначається вичерпний перелік осіб, на яких не поширюється законодавство про державну службу.

 Це дозволить запобігти наданню статусу державного службовця посадовим особам, ознаки посад яких не відповідають критеріям, визначеним цим Законом, скоротити чисельність державних службовців.

 Регламентовано усі  питання вступу, проходження та припинення державної служби законом,  а КЗпП України буде регулювати тільки ті питання що не передбачені цим законом.

Класифікація посад

 Застосовано новий підхід до класифікації посад, що дозволить встановити логічну і прозору систему оплати праці, виходячи з принципу однакової оплати за однакову працю та подолати несправедливі міжпосадові, міжвідомчі та міжрегіональні розбіжності в оплаті праці державних службовців.

 

Профілі компетентності 

 У Законі закріплено нові терміни: профіль професійної компетентності посади державної служби (комплексна характеристика посади державної служби) та рівень професійної компетентності особи (характеристика особи, що визначається її освітньо-кваліфікаційним рівнем).

 Профілі компетентності стануть основою професійного розвитку державних службовців.

 Керівник державної служби кожного державного органу має затвердити профілі професійної компетентності ІІ – V груп посад державної служби відповідно до штатного розпису.

Керівник служби в органі

 Для відокремлення політичної та управлінської діяльності Законом передбачено в державних органах запровадити посаду керівника державної служби, який здійснюватиме управління державною службою в органі державної влади. 

  У органах державної служби, де така посада відсутня, функції керівника державної служби здійснюватиме керівник органу державної влади.

 Управління державною службою в державному органі здійснюватиметься також через служби управління персоналом.

Прийняття на державну службу

 Закон встановлює єдині процедури прийняття на державну службу незалежно від статусу органу та посади.

 Удосконалюються механізми проведення відкритого, прозорого, об’єктивного конкурсу, що забезпечується значною деталізацією та врегулюванням цих питань саме на законодавчому рівні. Зокрема, передбачається  якісна зміна підходу до проведення конкурсу шляхом складання іспитів (тестування) та проходження співбесіди, а не складання іспиту на знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».

Захист  державних  службовців від незаконних дій керівників.

   Новим законом  урегульований порядок захисту державних службовців який полягає у дотриманні чіткого алгоритму дій державного службовця у разі отримання незаконного наказу або вказівки від керівника, який віддав такий наказ.

 У разі виникнення сумніву щодо законності наданого керівником доручення державний службовець має право вимагати письмового підтвердження цього доручення, після отримання якого зобов’язаний його виконати.  У цьому випадку державний службовець звільняється від відповідальності, якщо доручення буде визнане незаконним. 

 Передбачено також оскарження державними службовцями до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади  з  питань  державної служби незаконних дій керівника державного органу, який повинен обов’язково провести службове розслідування.

                  Підвищення професійності державного службовця

 Порядок підвищення рівня професійної компетентності державного службовця, визначає Нацдержслужба України.

 Національну академію державного управління при Президентові України визначено головним вищим навчальним закладом у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у галузі знань «Державне управління».

 Організацію підвищення рівня професійної компетентності забезпечує керівник державної служби в державному органі у межах витрат.

 Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців проводиться у разі потреби, але не рідше одного разу на три роки (у попередньому Законі – раз на 5 років).

Оплата праці  

      Мінімальний розмір найменшого посадового окладу на рівні не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати (на посаді державної служби підгрупи V-4) та основні параметри формування схеми посадових окладів. Це, порівняно з теперішніми посадовими окладами спеціалістів, зокрема районних державних адміністрацій, більше майже у 4,5 (!) раза.

      При цьому у Законі зберігається також і право на отримання державним службовцем грошової винагороди та матеріальної допомоги на оздоровлення, а також можливість встановлення йому визначених Кабінетом Міністрів України надбавок.

Дисциплінарна відповідальність державних службовців.

 В новому Законі видами відповідальності є зауваження, догана; сувора догана; попередження про неповну службову відповідність; звільнення з посади державного службовця.

 У порівнянні з діючим законом,  не передбачено норми поширення трудового законодавства щодо дисциплінарної відповідальності державного службовця.

 У новому Законі чітко визначено який вид відповідальності може бути застосований за певне дисциплінарне порушення: дисциплінарне стягнення накладається відповідно до характеру, тяжкості та обставини в яких він вчинений, що сприяє прийняттю об’єктивного рішення керівником органу щодо виду дисциплінарного стягнення.

  

Що передбачається зробити   в процесі підготовки до впровадження нового закону?

 Основним завданням Нацдержслужби на 2012 рік є проведення комплексу заходів для повномасштабного введення Закону в дію з 1 січня 2013 року.

 Нацдержслужба, як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, буде координувати роботу різних органів влади по нормативному та організаційному забезпеченню впровадження нового закону.

 Протягом 2012 року планується:

  •  переглянути весь масив документів технічного забезпечення впровадження Закону;
  •  організувати навчання кадрів;
  •  актуалізувати систему підготовки та перепідготовки державних службовців;
  •  вжити заходів щодо популяризації державної служби;
  •  продовжити підвищення кваліфікації з питань нового антикорупційного законодавства.

 Крім того, для кожного з 270 тисяч державних службовців буде підготовлено та затверджено профіль професійної компетентності в т.ч. понад 6 тисяч держслужбовців в нашій області. 

Що дасть реформування державної служби?

 Реформа державної служби наблизить систему державного управління до європейських стандартів, модернізує і професіоналізує її, підготує до здійснення масштабних реформ, передбачених у Програмі економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

 

Будьте першим, додайте коментар!

Залишити відгук