Підприємці сплачуватимуть авансові платежі по-новому

Законом України від 24 грудня 2015 року №909 унесено  зміни до статті. 177 ПКУ, яка регулює опо­даткування доходів, одержуваних фізичними особами — підприєм­цями, які працюють на загальній системі оподаткування зі сплатою податку на доходи фізичних осіб з одержаного доходу.

Так, підпункт 177.5.1 п. 177.5 цієї статті викладено в новій ре­дакції, згідно з якою авансові платежі з податку на доходи фі­зичних осіб розраховуються платником податку самостійно згідно з фактичними даними, за­значеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного календарного кварталу та сплачуються до бю­джету до 20 числа місяця, наступ­ного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). Авансо­вий платіж за четвертий кален­дарний квартал не розраховуєть­ся та не сплачується.

Якщо результатом розрахунку авансового платежу за відповідний календарний квартал є від’ємне значення, то авансовий платіж за такий період не сплачується.

Згідно з чинними до 1 січня 2016 р. нормами пп. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 Кодексу авансові платежі з податку на доходи фі­зичних осіб розраховувалися під­приємцем самостійно, але не менш як 100% річної суми подат­ку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у співставних умо­вах), та сплачувалися до бюджету по 25% щокварталу (до 15 берез­ня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада).

Отже, починаючи з 2016 р. фізич­ні особи — підприємці сплачувати­муть авансові платежі податку на доходи фізичних осіб, розраховані з фактичної суми прибутку, одержа­ного за попередній звітний квартал, із застосуванням ставки податку на доходи фізичних осіб — 18%.

Будьте першим, додайте коментар!

Залишити відгук

Ваша електронна адреса не буде опублікована.


*