Підприємства подають фінансову звітність разом з річною декларацією

Нагадуємо, що відповідно до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України всі платники податку на прибуток разом з річною податковою декларацією повинні подавати річну фінансову звітність, яка включає:

 – для великих та середніх піприємств: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів.

– для малих підприємств: скорочену за показниками фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.

Суб’єктами малого підприємництва є юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України. Положення бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» затверджено наказом Мінфіну України від 25 лютого 2000 року № 39.

Нагадуємо, що всі показники фінансової звітності заповнюються в тис. грн.

Просимо своєчасно та в повному обсязі подати річну фінансову звітність. При цьому, граничний термін подання фінансової звітності припадає на 28.02.2014р.

Джерело – Інформаційно-комунікаційний відділ

Головного управління Міндоходів у Закарпатській області 

Будьте першим, додайте коментар!

Залишити відгук

Ваша електронна адреса не буде опублікована.


*