Пенсіонерам на замітку

Через необхідність економного та раціонального вико­ристання державних коштів Верховною Радою було ухвалено Закон «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» №1166-VII від 27.03.2014 року.

ДПІ у м.Ужгороді зверає увагу, що з-поміж багатьох заходів нормативний цей документ також передбачає вне­сення змін у Податковий кодекс України стосовно подат­ку на доходи фізичних осіб, які набудуть чинності вже 1 липня 2014 року.

Зокрема, статтю 164 розділу IV Податкового кодексу України доповнено новим підпунктом 164.2.19 такого змісту: «Су­ми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану від­повідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійно­го фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує десять тисяч гривень на місяць, – у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатко­вуються в країні їх виплати».

Отже, з 1 липня 2014 року із суми перевищення 10 тисяч гривень (на місяць) нарахованої пенсії органи Пенсійного фонду, як податкові агенти, утримуватимуть податок на доходи фізичних осіб за ставкою 15% (17%).        

Будьте першим, додайте коментар!

Залишити відгук