Особливості декларування інвестиційного прибутку

Порядок оподаткування інвестиційного прибутку встановлений пунктом 170.2 статті 170 Податкового кодексу України.

До складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року.

Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу.

Звертаємо увагу, що до операцій з інвестиційними активами, які підлягають обов’язковому декларуванню, належать усі операції з купівля та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами. Зокрема:

– обміну інвестиційного активу на інший інвестиційний актив;

– зворотного викупу або погашення інвестиційного активу його емітентом, який належав платнику податку;

– повернення платнику податку коштів або майна, попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників такого емітента чи ліквідації такого емітента.

– операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, незалежно від нарахування та сплати податку таким торгівцем.

Придбанням інвестиційного активу вважається також операції з внесення платником коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи-резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права.

Інвестиційний актив, подарований платнику податку чи успадкований платником податку, вважається придбаним за вартістю, що дорівнює сумі державного мита та податку з доходів фізичних осіб, сплачених у зв’язку з таким даруванням чи успадкуванням.

Крім того, не підлягають оподаткуванню та не подається податкова декларація у разі, якщо

– дохід, отриманий платником податку від продажу інвестиційних активів у 2015 році не перевищує 1710 гривень;

– дохід від відчуження акцій, одержаних ним у власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до установ держстраху СРСР, а також в інших випадках, визначених п.п 165.1.40 та 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 ПКУ.

Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік.

Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами здійснюється у додатку Ф2 до податкової декларації про майновий стан і доходи. Нову форму та Інструкцію щодо її заповнення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 року № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи». У рядку 4.1 додатка Ф2 до нової декларації відображається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами (інвестиційний прибуток), з якого розраховується податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно за результатами декларування, відображається в рядках 5.2 та 5, а сума військового збору – в рядках 6.2 та 6 додатка Ф2 до нової декларації.

Слід враховувати, що інвестиційний прибуток за 2015 рік оподатковується за ставкою 20 відсотків.

Будьте першим, додайте коментар!

Залишити відгук

Ваша електронна адреса не буде опублікована.


*