Оподаткування операцій з постачання продукції оборонного призначення

З метою застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, передбаченого пунктом 32 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі – Кодекс), на операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України продукції оборонного призначення необхідне одночасне дотримання таких умов:

ü   продукція оборонного призначення повинна бути класифікована за УКТЗЕД та відповідати групам, товарним позиціям та підкатегоріям УКТЗЕД, визначеним у пункті 32 підрозділу 2 розділу XX Кодексу (відповідність імпортова­них товарів кодам УКТЗЕД перевіряється та визначається митними органами під час розмитнення Товарів, а для продукції, виробленої на території України, з метою визначення кодів УКТЗЕД можна, у разі необхідності, отрима­ти висновок торгово-промислової палати або науково-дослідного інституту судових експер­тиз);

ü   продукція оборонного призначення повинна постачатися для цілей АТО (в договорі на по­ставку продукції оборонного призначення не­обхідно зазначити, що вказана продукція по­стачається для використання в оборонних цілях при проведенні антитерористичної операції та/ або при запровадженні воєнного стану);

ü   поставка продукції оборонного призначення (у т. ч. ввезення її на митну територію України) здійснюється починаючи з 25.09.14 р.;

ü   продукція оборонного призначення не по­винна мати походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом Украї­ни та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законо­давством, або ввозитись з території такої держави-окупанта (агресора), та/або з оку­пованої території України, визначеної такою згідно із законом України.

Операції з постачання продукції оборонного призначення за кодами УКТЗЕД, які не ви­значені пунктом 32 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою 20 відсотків, у тому числі і у випадку постачання такої продукції для цілей АТО.

 

Будьте першим, додайте коментар!

Залишити відгук