Обласна прокуратура провела колегію

27 лютого в прокуратурі Закарпатської області відбулася колегія, на якій йшлося про стан підтримання прокурорами державного обвинувачення в судах. Як розповів на колегії заступник прокурора області Михайло Хиля протягом 2011 року державними обвинувачами прокуратури області прийнято участь у судовому розгляді 6642 кримінальних справ, в тому числі 2519 справ – з постановленням вироків. Особисто міськрайпрокурорами  підтримано державне обвинувачення у 311 кримінальних справах.

Відкриваючи засідання колегії прокурор області дав принципову оцінку результатам роботи із зазначених питань, зокрема при додержанні конституційних прав громадян під час кримінального переслідування. Анатолій Леонідович зажадав від підлеглих прокурорів вжиття заходів щодо підвищення якості підтримання державного обвинувачення в судах. Підкреслив, що над вирішенням наявних проблемних питань правоохоронні органи повинні плідно працювати, а велика відповідальність за отримання позитивних кінцевих результатів роботи лежить на кожному працівникові.

Учасники колегії зупинилися на деяких прорахунках та недоліках на цьому напрямку прокурорської роботи, зокрема акцентувалася увага на неповному вивченню деякими прокурорами кримінальних справ перед направленням їх до суду.

Наголошувалося на засіданні колегії і на  необхідності підвищення якості підтримання державного обвинувачення, тобто сприяння у постановленні судом законних і обґрунтованих рішень. Були зауваження прокурорам і щодо недостатнього апеляційного реагування на незаконні судові рішення. Також прокурор наголошував на  тому, що треба  при визначенні міри покарання  брати  до уваги  думку потерпілих. Йшлося і про причини судової тяганини та про шляхи її усунення.

         Апеляційним судом області розглянуто 611 кримінальних справ з прийняттям рішення по суті, в тому числі 22 справи – з постановленням вироків. Так, протягом 2011 року в апеляційному порядку скасовано та змінено вироки стосовно 254 осіб, в тому числі щодо 215 осіб – за апеляціями прокурорів.            

         Водночас, поряд з позитивними напрацюваннями в діяльності прокурорів з питань організації підтримання державного обвинувачення ще залишилася кілька проблемних питань, які потребують принципового прокурорського реагування та першочергового вирішення.

Потребує покращення і робота щодо сприяння судам в оперативному здійсненні правосуддя та усунення причин судової тяганини. Завдяки вжитим заходам дещо вдалось покращити ситуацію в оперативності судового розгляду.  Разом з тим, деяким прокурорам районів, де у провадженні судів перебуває найбільша кількість кримінальних справ, не розглянутих понад 6 місяців, 1 та 2 років, на колегії наказали вжити додаткових заходів щодо сприяння їх розгляду у розумні строки.

          Також обговорено стан роботи з розгляду і вирішення звернень та особистого прийому громадян. З доповіддю щодо цього питання виступив заступник прокурора області Іван Русин.

         Колегією відзначено, що органами прокуратури вжито ряд заходів з удосконалення діяльності у цьому напрямку.  Так, у 2011 році до прокуратури області звернулося із заявами та скаргами понад 10 тисяч громадян. З них, 7371 звернення, або 73% вирішено по суті. За результатами розгляду звернень громадян органами прокуратури області у 2011 році порушено 18 кримінальних справ, внесено 56 приписів і подань, притягнуто 25 посадових осіб органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування до дисциплінарної відповідальності.

         Разом з цим не повною мірою забезпечено виконання вимог щодо якісного та своєчасного вирішення звернень. Не завжди належним чином вивчаються причини, які породжують скарги громадян. Потребує поліпшення організація особистого прийому громадян.

         У зв’язку з наявними недоліками у роботі по питаннях, які були предметом обговорення розширеного засідання колегії були заслухані звіти окремих прокурорів міст та районів.

         За напрямками прокурорської діяльності найбільше звернень (3141) вирішено з питань правозахисної діяльності, які переважно стосуються захисту конституційних прав і свобод громадян, з яких кожне восьме з питань оплати праці та кожне шосте про соціальний захист пільговиків. Понад 450  звернень стосувалися земельних правопорушень.

З метою подальшого удосконалення роботи по обговорених питаннях колегією розроблені заходи, які прийняті до виконання, – повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області.

Будьте першим, додайте коментар!

Залишити відгук

Ваша електронна адреса не буде опублікована.


*