Маніфест збалансованого капіталізму

Відразу після Другої світової війни, коли Сполучені Штати готували свій візіонерський план з вирощування демократичного капіталізму за кордоном, генерал Омар Бредлі сказав: "Настав час кермувати за зірками, а не за вогнями кожного зустрічного корабля". Нині, через понад 60 років, це означає відмову від короткозорого економічного мислення на користь "збалансованого капіталізму".

США знову переживають один з тих рідкісних переломних моментів історії, коли небезпечні виклики і безмежні можливості потребують чіткого, далекоглядного мислення. Руйнівні загрози, які стоять зараз перед планетою, є надзвичайними: зміна клімату, нестача води, бідність, хвороби, зростання нерівності за доходами, урбанізація, величезна економічна нестабільність і багато іншого. Бізнес не можна просити, щоб він виконував завдання уряду, але саме компанії і інвестори у кінцевому рахунку мобілізують велику частину капіталу, необхідного для подолання безпрецедентних викликів, що постали зараз перед нами.

До кризи і після неї, ми та наші однодумці закликали до переходу до більш відповідальної форми капіталізму, того, що ми називаємо збалансованим капіталізмом: конструкції, яка прагне максимізувати довгострокові економічні корисні ефекти, реформуючи ринки задля задоволення реальних потреб, і водночас враховує екологічні, соціальні та управлінські показники у всьому процесі прийняття рішень.

Ця конструкція збалансованого капіталізму стосується всього ланцюга створення інвестиційної вартості – від підприємницьких венчурних інвестицій до великих публічних компаній, від надавачів стартового капіталу до інституційних інвесторів, від найманих працівників до гендиректорів, від громадських активістів до політиків. Їй підвладні усі національні кордони, галузі, класи активів та зацікавлені сторони.

Від тих, хто захищає збалансований капіталізм, часто вимагають докладно пояснити, чому збалансованість створює вартість. І все ж запитання, яке слід натомість поставити, звучить так: "Чому відсутність збалансованості в економічному розвитку не завдає шкоди компаніям, інвесторам і суспільству в цілому?" Починаючи з ВР і закінчуючи Lehman Brothers можна скласти довгий перелік прикладів, які доводять, що шкода таки є.

Більше того, компанії та інвестори, які інтегрують збалансованість у свої ділові практики, доходять висновку, що вона підвищує прибутковість у довгостроковій перспективі. Досвід і дослідження показують, що перехід до збалансованого капіталізму дає чотири види важливих переваг компаніям:

• створення збалансованих продуктів і послуг може збільшити прибутки компанії, посилити її бренди, а також поліпшити її конкурентне позиціонування, оскільки ринок дедалі більше заохочує саме таку модель поведінки.

• збалансований капіталізм може також допомогти компаніям заощадити гроші завдяки скороченню відходів і підвищенню енергоощадності у ланцюжку виробничих процесів, а також завдяки практикам, що поліпшують людський капітал, так що плинність персоналу впаде, а витрати на навчання нових працівників знизяться.

• по-третє, врахування економічних, соціальних та управлінських показників дає змогу компаніям досягати вищих стандартів відповідності та краще керувати ризиками.

• Дослідники (в тому числі Роб Бауер і Даніель Ганн з Маастрихтського університету, Бейтін Чен, Іоанніс Іоанну і Ґеорґіос Серафім з Гарварду) виявили, що компанії, віддані ідеї сталого розвитку, здобувають фінансові вигоди, зокрема зниження вартості запозичень і нижчі обмеження капіталу.

Збалансований капіталізм має також важливе значення для інвесторів. Ґеорґіос Серафім і його колега Роберт Екклз продемонстрували, що компанії, віддані ідеї сталого розвитку, перевершують своїх конкурентів у довгостроковій перспективі. Таким чином, інвестори, які виявлять компанії, що вбудовують сталий розвиток у свої стратегії, можуть досягти значної дохідності за низької водночас волатильності.

Оскільки екологічні, соціальні та управлінські показники безпосередньо впливають на довгострокову вартість компаній, пенсійні фонди, суверенні фонди, фундації та подібні інвестори з довгостроковими зобов’язаннями, повинні сприймати ці показники як важливий аспект стратегії оцінювання вартості компаній та здійснення інвестицій. Збалансований капіталізм вимагає від інвесторів бути добрими інвесторами, повністю розуміти компанії, у які вони інвестують, і вірити у їхню вартість у довгостроковій перспективі та їхній потенціал.

Ми рекомендуємо компаніям, інвесторам та іншим зацікавленим особам негайно вжити п’ять ключових заходів для прискорення нинішніх поступових темпів змін до рівня, який відповідає нагальності ситуації:

• виявити та врахувати ризик від активів, що можуть опинитися на мілині. Йдеться про активи, вартість яких може кардинально змінитися – збільшитись чи знизитись, коли до них застосують значні зовнішні ефекти, наприклад, дописуючи розумну ціну за викиди окису вуглецю чи використання води. Поки їхню справжню вартість ігнорують, ці активи мають шанси викликати значне скорочення вартості у довгостроковій перспективі не лише окремих компаній, але й цілих галузей.

Саме це сталося, коли було із запізненням виявлено справжню вартість субстандартних іпотечних кредитів, і раптово були переоцінені забезпечені цими кредитами боргові цінні папери. Поки законодавством не буде передбачена сплата справедливої ціни за зовнішні ефекти у широкому їх розумінні, вчені та фінансисти повинні прагнути кількісно оцінити вплив цих потенційно небезпечних активів і проаналізувати його наслідки для інвестиційних можливостей.

• запровадити обов’язкову комплексну звітність. Незважаючи на збільшення обсягу і частоти подання інформації компаніями, доступ до більшого обсягу даних для інвесторів в акції публічних компаній не обов’язково трансформувався у повніше уявлення про стан справ у компаніях. Комплексна звітність розв’язує цю проблему шляхом заохочення компаній до інтеграції фінансових, а також екологічних, соціальних та управлінських показників в один звіт.

 Це дає змогу компаніям та інвесторам приймати кращі рішення про розподіл ресурсів, спостерігаючи за тим, як добрі екологічні, соціальні та управлінські показники роблять свій внесок у збалансоване створення вартості у довгостроковій перспективі. Хоча добровільна комплексна звітність вже набирає сили, її повинні зробити обов’язковою відповідні установи, такі як фондові біржі та регулятори ринків цінних паперів, щоб гарантувати швидке і широке її впровадження.

 • покінчити з автоматичною практикою публікації щоквартальних прогнозів доходів. Квартальний календар часто мотивує топ-менеджерів працювати лише на найближчу перспективу. Він також заохочує деяких інвесторів переоцінювати значення цих показників за рахунок довгострокових, більш значущих показників збалансованого створення вартості.

• привести структуру компенсацій у відповідність з результатами збалансованого розвитку у довгостроковій перспективі. Більшість нинішніх схем компенсації заохочують короткострокові ефекти та неспроможні змусити керуючих активами та топ-менеджерів компаній нести відповідальність за наслідки їхніх рішень у довгостроковій перспективі. Фінансову винагороду слід виплачувати протягом періоду, протягом якого досягають конкретних результатів, і компенсації повинні бути прив’язані до головних рушійних сил створення вартості у довгостроковій перспективі.

• мотивувати до довгострокових інвестицій за допомогою цінних паперів, що заохочують інвесторів до лояльності. Домінування короткозорості на ринку сприяє його загальній нестабільності і підриває зусилля топ-менеджерів, що прагнуть створення вартості у довгостроковій перспективі. Поширений аргумент, що вища ліквідність є завжди кращою для ринків, ґрунтується на давно дискредитованих елементах тепер вже застарілої "стандартної моделі" економічної теорії.

Щоб подолати цю короткозорість, компанії могли б випускати цінні папери, які пропонують інвесторам фінансову винагороду за володіння акціями протягом певної кількості років. Це дало б змогу залучити довгострокових інвесторів з "терплячим" капіталом і сприяло б як довгостроковому створенню вартості у компаніях, так і стабільності на фінансових ринках.

Бенджамін Франклін, як відомо, сказав: "Ви можете відкласти прийняття рішення, але час відкласти не можна, і втраченого часу не повернеш". Нинішній час дає можливість кермувати за зірками та знову почати орієнтуватися на довгострокові результати. Збалансований капіталізм створить можливості і вигоди, але він також означатиме виклик згубній короткозорій ортодоксії. Оскільки ми постали перед переломним моментом у світовій економіці і навколишньому середовищі, необхідність змін ще ніколи не була такою великою.

Джерело: The Wall Street Journal Europe, 15.12.2011

http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=5034

Зреферував Омелян Радимський

Будьте першим, додайте коментар!

Залишити відгук