До уваги закарпатців! Податковий календар на травень 2016 року

10 травня, вівторок

Останній день подання:

– звіту про суми податкових пільг за І квартал 2016 року;

– податкової декларації з податку на прибуток підприємства за І квартал платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

– розрахунку частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за І квартал;

– розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, за І квартал платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

– розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби, за І квартал платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

– декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за І квартал;

– податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, за I квартал 2016 р. (форма № 1ДФ);

– податкової декларації з ПДВ за I квартал 2016 р. платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу;

– податкової декларації рентної плати за І квартал 2016 р. з розрахунком:

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;

рентної плати за спеціальне використання води;

рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

– податкової декларації екологічного податку за І квартал 2016 р.;

– податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за І квартал;

– податкової декларації туристичного збору за І квартал;

– податкової декларації платника єдиного податку третьої групи – юридичної особи за І квартал;

– податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи – підприємця за І квартал платниками, віднесеними до третьої групи.

13 травня, п’ятниця

Останній день подання:

– звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за квітень (форма № 3ВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за квітень.

20 травня, п’ятниця

Останній день подання:

– декларації акцизного податку за квітень;

– звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4) за квітень;

– податкової декларації з ПДВ за квітень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

– податкової декларації рентної плати за квітень з розрахунком:

рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України.

– податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за квітень платниками, які обрали місячний період для звітування, та за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі у квітні.

Останній день сплати:

– податку на прибуток підприємства за І квартал;

– частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за І квартал;

– єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за квітень (крім гірничих підприємств);

– ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу за І квартал 2016 р.;

– авансового внеску з єдиного податку за травень платниками, віднесеними до першої та другої груп;

– рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за І квартал;

– рентної плати за спеціальне використання води за І квартал;

– рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за І квартал;

– екологічного податку за І квартал;

– туристичного збору за І квартал;

– збору за місця для паркування транспортних засобів за І квартал;

– єдиного податку платниками третьої групи за І квартал.

30 травня, понеділок

Останній день сплати:

– єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за квітень;

– податку на доходи фізичних осіб із нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень;

– податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за квітень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;

– військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень;

– акцизного податку за квітень;

– ПДВ за квітень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

– рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за квітень;

– рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за квітень;

– рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами за квітень;

– рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за квітень;

– плати за землю за квітень.

Будьте першим, додайте коментар!

Залишити відгук