Актуально для підприємців, які використовують РРО та КОРО

Фахівці органів ДФС у Закарпатській області інформують підприємців про окремі питання реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій, які викладені у листі ДФС України від 09.08.2016 №26897/7/99-99- 08-01- 03-17 «Про окремі питання реєстрації РРО, КОРО».

Зокрема, змінено форми окремих документів:

1. у формах книги обліку розрахункових операцій (КОРО) для господарської одиниці або для реєстратора розрахункових операцій (РРО), до якого така книга зареєстрована, запроваджене відображення, крім ПДВ, акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів та його ставки, у записах про рух готівки та сумах розрахунків, проведених суб’єктом господарювання;

2. У Реєстраційному посвідченні запис «Дата початку дії реєстраційного посвідчення» змінено на запис «Дата видачі реєстраційного посвідчення». У такий спосіб визначено, що дата отримання такого посвідченні одночасно є датою, від якої підприємець або юридична особа набуває права використовувати РРО;

3. у формі Довідки про опломбування РРО доповнено полями «Назва господарської одиниці» та «Дата здійснення персоналізації».

Доповнено перелік документів, які суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу:

1. для реєстрації РРО тепер слід також надавати: копію паспорта (формуляра) РРО; копію паспорта модема (у разі застосування зовнішнього модема); копію договору (або іншого документа), яким підтверджується право, надане виробником (постачальником) РРО центру сервісного обслуговування (ЦСО) на проведення технічного обслуговування і ремонт відповідної моделі (модифікації) РРО. Державна фіскальна служба звертає увагу, що вимога про надання суб’єктом господарювання копії договору між ЦСО та виробником тимчасова і діятиме до створення Реєстру центрів сервісного обслуговування;

2. для перереєстрації РРО надається довідка про опломбування РРО (у разі внесення змін, які потребували переопломбування РРО); копія договору суб’єкта господарювання з ЦСО про технічне обслуговування та ремонт РРО (у разі перереєстрації з метою використання РРО в іншій господарській одиниці).

З набранням чинності наказом №547 відбулось спрощення переєстрації РРО в контролюючому органі за новим основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків у разі зміни контролюючого органу, в якому суб’єкт господарювання обліковується як платник податків за основним місцем обліку.

Встановлено, що реєстраційне посвідчення, видане суб’єкту господарювання контролюючим органом за попереднім місцем обліку, залишається чинним до моменту виникнення змін у даних щодо суб’єкта господарювання, які зазначені в реєстраційному посвідченні.

Документи щодо реєстрації/перереєстрації РРО, які знаходились у контролюючому органі за попереднім основним місцем обліку передаються разом з обліковою справою до контролюючого органу за новим основним місцем такого платника податків.

Доповнено перелік підстав для скасування реєстрації РРО. Тепер скасування реєстрації РРО відбувається і у разі наявності судового рішення про визнання недійсним договору оренди господарської одиниці. Скасування реєстрації РРО за цією підставою може здійснюватись за заявою суб’єкта господарювання або за рішенням контролюючого органу за місцем реєстрації РРО.

Конкретизовані строки та дії суб’єктів господарювання в окремих випадках, зокрема встановлено, що суб’єкт господарювання має:

1. надавати письмово або засобами електронного зв’язку в довільній формі повідомлення до ЦСО (протягом робочого дня після дня виявлення несправностей РРО, а також пошкодження засобів контролю) та до контролюючого органу (протягом двох робочих днів після дня виявлення несправностей РРО та/або пошкодження засобів контролю) відповідне повідомлення;

2. вводити в експлуатацію не пізніше сьомого робочого дня з дня передачі в ремонт РРО (у разі незабезпечення центром сервісного обслуговування гарантійного ремонту РРО) належним чином зареєстрований на суб’єкта господарювання резервний РРО;

3. надавати до контролюючого органу у разі переєстрації та наступного переопломбування РРО копію довідки про опломбування, виданої ЦСО, протягом п’яти робочих днів з дня переопломбування РРО.

4. проводити технічне обслуговуваний без порушення раніше здійсненого належним чином опломбування РРО.

Уточнені окремі положення:

1. закріплено норму, що РРО за місцезнаходженням відокремлених підрозділів та господарських одиниць юридичної особи реєструються з кодом ЄДРПОУ юридичної особи;

2. визначення «персоналізації РРО» доповнено положеннями, що вона виконується на підставі даних щодо індивідуального податкового номера платника податку на додану вартість або податкового номера (якщо суб’єкт господарювання не зареєстрований платником податку на додану вартість);

3. встановлено, що у разі перереєстрації з метою використання РРО в іншій господарській одиниці суб’єкту господарювання видається нове реєстраційне посвідчення;

4. урегульовано питання реєстрації РРО за довіреністю.

Зауважимо, що вказані зміни зумовлені набранням чинності наказу Міністерства фінансів України від 14.06.2016 №547 «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій».

Будьте першим, додайте коментар!

Залишити відгук